Jak funguje akumulátor?

Značky

Akumulátor je baterie, která se skládá z několika nabíjecích článků. Ale jak to přesně funguje? A jak se liší různé technologie akumulátorů?

Při nabíjení se do baterie přivádí elektrická energie. Přiváděním energie se spustí chemický proces.
Připojením nářadí (spotřebiče) se baterie opět vybíjí. Při vybíjení probíhá chemický proces v opačném směru a naakumulovaná energie se zase uvolňuje formou elektrické energie.

Technologie akumulátorů STIHL
Lithiové ionty (Li-Ion)
Technologie lithiových iontů použitá i firmou STIHL získává dále na významu. Důvodem je vyšší výkonnost článku a ta výhoda, že se u tohoto akumulátoru nevyskytuje paměťový efekt.

 Princip funkce akumulátoru

Nabíjení
Při nabíjení se pohybují ionty lithia elektrolytem k záporné elektrodě. Na záporné elektrodě reagují lithiové ionty na atomy lithia. Tato reakce probíhá pomocí elektronů, které se transportují před vnější proudový obvod k elektrodě. Atomy lithia se ukládají v rovinách záporného materiálu elektrody.

Vybíjení
Při vybíjení probíhá opačný proces. Předáním elektronu se mění atomy lithia v ionty lithia. Tyto prochází přes separátor nazpět ke kladné elektrodě. Na kladné elektrodě reagují lithiové ionty s elektrony na atomy lithia. Atomy lithia se pak ukládají ve struktuře kladného materiálu elektrody.

Separátor
Separátor odděluje kladnou a zápornou elektrodu, aby zabránil vnitřnímu zkratu. Současně je propustný pro lithiové ionty, takže mohou probíhat chemické reakce při nabíjení a vybíjení článku.

Další technologie akumulátorů
Nikl-kadmiové (NiCd)
Kadmium (Cd) není ekologický přijatelné. Z tohoto důvodu jsou tyto akumulátory od roku 2006 v evropské unii zakázány. Smí se prodávat jen již vyrobené NiCd baterie.

Nikl-metalhybridní (NiMH)
Nikl-metalhydridový akumulátor je ve spodní cenové skupině široce rozšířen. Jeho výkonnost je ovšem ovlivněna paměťovým efektem.

Ke stažení:

pdf Akční leták podzim 2019

Přihlášení

K provozování webu používáme soubory cookies. Procházením webových stránek jste srozuměni s tím, jak se soubory cookies nakládáme. Kliknutím na odkaz zjistíte více o souborech cookies .